LOCAL ORGANIZER:

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

The Polish Branch of World's Poultry Science Association

PL 60-637 Poznań, ul. Wołyńska 33 

SYMPOSIUM OFFICE:

Symposium Cracoviense, PCO

PL 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

Ph +48 12 4227600 Fax +48 12 4213857

Contact person: Kamilia Dudek


kamilia.dudek@symposium.pl